INDIVIDUALNI TEČAJEVI

Individualni tečajevi engleskog, njemačkog i talijanskog jezika osmišljeni su na način da u potpunosti zadovolje potrebe Vašeg djeteta. Raspored, jezični zadaci, konverzacija i dinamika sata prilagođeni su djetetu i njegovim kapacitetima.
Cijena školskog sata: 100,00 kn